Vista Dialog – en innovativ vårdmodell för framtiden

Hur får man en framgångsrik vård och hur får man maximalt nöjda vårdtagare?

Vista Dialog är ett enkelt och smart verktyg för en dialog mellan vårdgivare och vårdtagare vid långvarig kontakt med sjukvården.

Vår modell bygger på enkel, välkänd teknik – och på en personlig relation mellan parterna – en jämbördig relation som skapar trygghet.

Vista Dialog är fortsättningen av ett framgångsrikt Vinnova-projekt för distansvård i samråd med unga vuxna med typ 1 diabetes på Akademiska sjukhuset.

Vi berättar gärna mer om möjligheterna med Vista Dialog. Kontakta oss för mer information!

Kontakta oss